Termin szkolenia:

19 kwietnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
21 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
24 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji kadry w obszarze obsługi Systemu Informacji Oświatowej i podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego podczas wprowadzania danych. 

Bogate doświadczenie nabyte przez nas w trakcie licznych szkoleń, audytów oraz konsultacji, pomoże Państwu w wyjaśnieniu problemów technicznych i merytorycznych, związanych z obsługą SIO.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest na BAZACH SZKOLENIOWYCH. Bazy szkoleniowe pozwalają nam na odtworzenie KAŻDEJ SYTUACJI w placówce oświatowej i przedstawienie wszystkich nowości w aplikacji.

Adresaci szkolenia:

Szkoły i placówki oświatowe.
Zapraszamy Dyrektorów szkół, sekretarzy, pracowników działu kadr i płac (również zatrudnionych w Centrach Usług Wspólnych), Przedstawicieli JST, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedstawicieli Organów prowadzących innych niż JST.

Program szkolenia  ( aktualny od 27 września 2023!!!): 

CZĘŚĆ I – Omówienie najnowszych zmian związanych z technicznymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania systemu informacji oświatowej (SIO WEB).

ODDZIAŁY:

 • Rejestrowanie, modyfikowanie i ew. usuwanie danych dotyczących oddziałów:

Podstawowe /Dodatkowe /Łączone.

NOWOŚĆ

Rejestracja oddziału podstawowego – wprowadzono blokadę możliwości rejestracji klas V-VIII w filiach SP utworzonych od 21.01.2017 r.

Rejestracja oddziału podstawowego i dodatkowego – wprowadzono blokadę rejestracji oddziałów podstawowych „Wychowanie przedszkolne” w typach podmiotów: Szkoła Podstawowa z oddziałami „wychowanie przedszkolne”, Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego jeśli nie są wypełnione dane zbiorcze dotyczące liczby miejsc.

UCZNIOWIE:

 • Wprowadzenie możliwości modyfikacji, weryfikacji i ew. usuwania danych w formularzach rejestrujących orzeczenia i
 • Zmiany w rejestrowaniu danych adresowych.
 • Rozszerzenie zakresu danych dot. egzaminów.
 • Zmiany w rejestracji i modyfikacji oddziałów.

NOWOŚĆ!!!

Przypisanie do oddziału podstawowego – dodano ostrzeżenie przy przypisywaniu uczniowi więcej niż dwóch języków obcych nowożytnych.

Uczniowie – dodanie nowej funkcjonalności – weryfikacja spełniania obowiązku:

w szkołach podstawowych obwodowych – weryfikacja spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

w Miastach na prawach powiatu i Gminach – weryfikacja spełniania obowiązku nauki.

NAUCZYCIELE:

 • Rejestrowanie, modyfikowanie, ew. usuwanie danych dotyczących: zatrudnienia, obowiązków, wymiaru zajęć, nieobecności, awansu zawodowego, stażu, stanowiska, umów cywilno-prawnych.
 • Tworzenie list: nauczycieli, umów, nieobecności.
 • Dodanie etykiet i filtrów (możliwość wyboru wg określonego kryterium).
 • Wynagrodzenia nauczycieli – zasady rejestracji, zakres składników.

NOWOŚĆ!!!

 • Tygodniowy wymiar zajęć dla umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela’ blokada rejestracji TWZ przy wprowadzonych awansach zawodowych.
 • Lista obowiązków – od roku szkolnego 2023/2024 ograniczenie wprowadzania typów obowiązków i obowiązków w zależności od miejsca pełnienia obowiązku.
 • Uzależnienie rejestracji TWZ od uzupełnienia formularzy stanowiska, awansu zawodowego, wykształcenia i stażu pedagogicznego.
 • Dostępne do wyboru będą tylko cztery stopnie awansu.
 • Każdy typ szkoły będzie miał listę obowiązków wynikającą z przepisów prawa, czyli na przykład nie będzie możliwości wprowadzenia obowiązku wychowania przedszkolnego na II etapie edukacyjnym, czy biologii na I etapie edukacyjnym lub w placówce oświatowo-wychowawczej.
 • Utworzony zostanie nowy typ obowiązków: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.
 • Dodana zostanie również nowa grupa obowiązków związana z zajęciami dodatkowymi realizowanymi zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

DANE ZBIORCZE:

 • Zmiany w rejestrowaniu, modyfikowaniu i ew. usuwaniu danych, dotyczących:

Poradnia / Diagnozy / Inne opinie / Pomoc psychologiczno – pedagogiczna / Internat/itp.

 • Infrastruktura / Powierzchnia terenów sportowych / Pomieszczenia / Wyposażenie / Biblioteka / Komputery / Inne zmiany (w tym dot. RSPO) /.
 • Rejestracja informacji o zakresie dostosowaniaplacówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

NOWOŚĆ!!!

 • Wychowanie do życia w rodzinie.
 • Informacje na temat dożywiania i wyżywienia ucznia


CZĘŚĆ II – Bieżąca, praktyczna obsługa aplikacji SIO (zajęcia warsztatowe)

 1. Zagadnienia ogólne i techniczne:
 • Dostęp do aplikacji i usuwanie problemów z tym związanych.
 • Funkcje strefy dla zalogowanych (Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych).
 1. Rejestrowanie, aktualizacja oraz wysyłanie danych; usuwanie problemów:
 2. Aplikacja SIO jako program przetwarzający dane wrażliwe:
 • Dobre praktyki przy korzystaniu z programów bazodanowych.
 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Ochrona danych osobowych jako element wprowadzania danych.
 1. Cyberbezpieczeństwo w pigułce
 • Dobre praktyki przy przetwarzaniu danych wrażliwych w systemach informatycznych.

Koszt szkolenia: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie System Informacji Oświatowej – obowiązki placówek oświatowych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!