Dariusz AdamczykTrener, Szkoleniowiec, Przedsiębiorca.

  Dariusz Adamczyk – doświadczony Trener, Szkoleniowiec, Przedsiębiorca. Realizator projektów z obszaru: Dostępność UzD, E-Doręczenia, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), Podpis elektroniczny, Cyberbezpieczeństwo, Wykorzystanie technologii
  cyfrowych dla administracji publicznej, sektora B2B. 10 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 5000 godzin szkoleniowych w ramach edukacji i konsultingu biznesowego. Trener praktyk, wdrożeniowiec. Zrealizowane szkolenia warsztatowe min. dla: Ministerstwa
  Cyfryzacji, Unilever, Energa S.A., Politechniki Gdańskiej; A.T. Kearney, Lasów Państwowych; Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Cyfryzacji,
  Ministerstwa Rolnictwa; Agencji Mienia Wojskowego; Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

  Ekspert w zakresie takich obszarów, jak:

  • Systemy elektroniczne w polskiej administracji publicznej
  • Metodyki projektowe (Scrum/ Agile/ Lean Management/ Design Thinking)
  • Office 365/ Google Workspace
  • Identyfikacja i wdrażanie procesów ICT
  • Analityka internetowa, optymalizacja procesów rozwojowych firmy, organizacji z
   wykorzystaniem kanałów, platform, narzędzi cyfrowych
  • Zasoby cyfrowe do pracy/ edukacji online
  • Cyberbezpieczeństwo; Ochrona danych osobowych
  • Podpis elektroniczny, Kwalifikowany podpis elektroniczny
  • Profil zaufany EPuap

  Kluczowe kompetencje:

  • Integracja działań operacyjnych w obszarze ICT
  • Wiedza praktyczna, oparta na działaniach operacyjnych w firmach i organizacjach
  • Gruntowna, praktyczna wiedza w temacie systemów elektronicznych
  • Precyzyjna diagnoza, identyfikacja potrzeb w obszarze analizy i rozwiązywania
   problemów prawnych, technicznych
  • Duża wiedza i doświadczenie na rynku interaktywnym, w kanałach cyfrowych
  • Business development
  • Efektywność w działaniu, realizacja ustalonych KPI