Termin szkolenia:

19 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
5 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
9 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

24 lipca 2024r. Wrocław Trwa rekrutacja! 
5 sierpnia 2024r. Łódź Trwa rekrutacja! 
28 sierpnia 2024r. Poznań Trwa rekrutacja! 
4  września 2024r. Warszawa Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11 września 2024r. Lublin Trwa rekrutacja! 
23 września 2024r. Katowice Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Adresaci szkolenia: Warsztaty są skierowane do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje. Warsztaty są skierowane do osób, które mają już podstawy w zakresie archiwizacji, a chcą udoskonalić swoje umiejętności.

Korzyści: Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt

Szkolenie ma charakter wyłącznie praktyczny. Słuchacze będą samodzielnie, w asyście szkoleniowca, porządkować dokumentację, ustalać jej przynależność zespołową, dokonywać jej kwalifikacji i klasyfikacji oraz sporządzać ewidencję archiwum zakładowego. Dodatkowo wybrakują dokumentację, której okres obligatoryjnego przechowywania przeminął oraz przekażą materiały archiwalne do archiwum państwowego. Omówione zostaną wszystkie podstawowe procedury postępowania z dokumentacją w składnicy akt lub archiwum zakładowym, m.in. udostępnianie akt, wycofywania z ewidencji oraz sporządzania skontrum zasobu archiwum.

 

Program szkolenia:

Część praktyczna:

 • Porządkowanie dokumentacji.
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej dokumentacji.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji – wydzielenie akt kategorii A, B, Bc i BE.
 • Nauka praktycznego posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 • Wypisanie okładki teczki
 • Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji.
 • Opracowanie ewidencji archiwum zakładowego.
 • Nadawania aktom sygnatur archiwalnych.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Sporządzanie wniosku o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Problem ekspertyzy archiwalnej.
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego.
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia dokumentacji przez wypożyczającego.
 • Wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego.
 • Przygotowywanie skontrum dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego.
 • Przygotowywani sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego.

Koszt szkolenia: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy   5-10 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Warsztaty archiwistyczne: Porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji  organizujemy również w formie zamkniętej dla danej Firmy.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!