Termin szkolenia:

27 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
18 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
15 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
5 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 


27 września 2023r. Wrocław Trwa rekrutacja!
2 października 2023r. Gdańsk Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11 października 2023r. Katowice Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
23 października 2023r. Warszawa Trwa rekrutacja!
15 listopada 2023r. Poznań Trwa rekrutacja!
22 listopada 2023r. Lublin Trwa rekrutacja!
6 grudnia 2023r. Kraków Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Adresaci szkolenia: Warsztaty są skierowane do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje. Warsztaty są skierowane do osób, które mają już podstawy w zakresie archiwizacji, a chcą udoskonalić swoje umiejętności.

Korzyści: Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt

Szkolenie ma charakter wyłącznie praktyczny. Słuchacze będą samodzielnie, w asyście szkoleniowca, porządkować dokumentację, ustalać jej przynależność zespołową, dokonywać jej kwalifikacji i klasyfikacji oraz sporządzać ewidencję archiwum zakładowego. Dodatkowo wybrakują dokumentację, której okres obligatoryjnego przechowywania przeminął oraz przekażą materiały archiwalne do archiwum państwowego. Omówione zostaną wszystkie podstawowe procedury postępowania z dokumentacją w składnicy akt lub archiwum zakładowym, m.in. udostępnianie akt, wycofywania z ewidencji oraz sporządzania skontrum zasobu archiwum.

 

Program szkolenia:

Część praktyczna:

 • Porządkowanie dokumentacji.
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej dokumentacji.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji – wydzielenie akt kategorii A, B, Bc i BE.
 • Nauka praktycznego posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 • Wypisanie okładki teczki
 • Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji.
 • Opracowanie ewidencji archiwum zakładowego.
 • Nadawania aktom sygnatur archiwalnych.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Sporządzanie wniosku o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Problem ekspertyzy archiwalnej.
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego.
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia dokumentacji przez wypożyczającego.
 • Wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego.
 • Przygotowywanie skontrum dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego.
 • Przygotowywani sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego.

Koszt szkolenia: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy   5-10 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Warsztaty archiwistyczne: Porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji  organizujemy również w formie zamkniętej dla danej Firmy.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!