Termin szkolenia:

21 października 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!  Termin potwierdzony!
17 listopada 2022r. Szkolenie on-line!
12 grudnia 2022r. Szkolenie on-line!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Adresaci szkolenia: Warsztaty są skierowane do archiwistów i koordynatorów czynności kancelaryjnych, posiadających podstawową wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją i chcących nabyć nowe umiejętności.

Korzyści:  Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzą na temat prawidłowego postępowania w sytuacjach problemowych. Wśród analizowanych zagadnień znajdą się m.in. kwestie: zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji – np. z kategorii B na kategorię A –,  brakowania dokumentacji odziedziczonej i identyfikacji najczęstszych błędów popełnianych w trakcie tworzenia ewidencji archiwalnej. Poruszona zostanie również kwestia budowania Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt.

Szkolenie ma charakter praktyczny. Słuchacze będą samodzielnie w asyście szkoleniowca rozwiązywać zadania.

 

Program szkolenia:

Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Formy grupowania i łączenia pism: teczka akt spraw, wydzielona grupa spraw, teczka podmiotu i przedmiotu sprawy, teczka akt nie tworzących akt spraw, teczka zbiorcza. Identyfikacja najczęściej występujących błędów popełnianych przez pracowników merytorycznych w grupowaniu i łączeniu pism.

 

Budowa Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ujęcie w normatywie klas, w obrębie których tworzy się teczki zbiorcze. Identyfikacja najczęstszych błędów popełnianych w konstrukcji JRWA.

Zmiana kategorii archiwalnej dokumentacji na mocy decyzji Archiwum Państwowego. Postępowanie w przypadku zmiany kategorii archiwalnej akt w obrębie dokumentacji niearchiwalnej oraz w przypadku podniesienia akt do kategorii A. Naniesienie zmian na ewidencję archiwum zakładowego.

Sukcesja dokumentacji. Zadania przekazującego akta i sukcesora. Procedura wnioskowania o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji odziedziczonej. Identyfikacja najczęstszych błędów w tworzeniu ewidencji archiwalnej.

 

Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Warsztaty archiwistyczne – program zaawansowany organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!