Termin szkolenia:

16 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
23 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
5 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
24 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9.00-14.00

Zgodnie z nowelizacją KPA z dn. 1 czerwca 2017 roku, każdy organ administracji publicznej zobligowany na mocy ustawy o informatyzacji do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w korespondencji z innymi urzędami administracji publicznej, zobligowany jest do wysyłania i odbierania pism drogą elektroniczną na podstawie art. 39 2 KPA

Zakres tematyczny: funkcjonowanie Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz zasady pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Cel  szkolenia: Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników urzędów obsługi Platformy EPUAP2 oraz podnieść kompetencje osób już obsługujących ten system. W dobie coraz większej informatyzacji społeczeństwa oraz obecnej pracowników obecnej sytuacji w jakiej znalazły się urzędy kompetentna obsługa Platformy jest niezbędna w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania wielu spraw urzędowych oraz wniosków wpływających od obywateli. Szkolenie ma również na celu wskazać sposoby rozwiązywania problemów z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy EPUAP2.

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące Platformę EPUAP2 lub przygotowujący się do jej przejęcia

Program szkolenia ( nowy, ulepszony program o aktualne moduły 2021r.):

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. ePUAP2 – platforma w praktyce
1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
4. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
5. Odbieranie dokumentów
6. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
7. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
8. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
9. Wysyłanie dokumentów
10. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
11. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
12. Sporządzanie kopii roboczej
13. Przeglądanie raportów
14. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany)
15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji

III. ESP- Operacje
1) Operacje na składzie
• Ustawienia i zarządzanie składem
• Tworzenie nowego składu
• Usuwanie i eksport składu
• Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
• Ustawianie powiadomień z poziomu składu
• Ustalanie preferowanych składów

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji
• Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
• Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
• Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
V. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania)
a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
• Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły

Koszt szkolenia: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy oraz Lunch
Grupy 5- 10 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie EPUAP 2 w praktyce – warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!