Termin szkolenia:

21 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
11 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
28 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w szkole oraz zasad tworzenia regulaminu, wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym.

Program szkolenia:

1.Analiza praktyczna aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ZFŚS. Analiza podstawy prawnej funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m. in. Ustawa o ZFŚS i innych właściwych aktów pranych
– Omówienie podstaw prawnych i zmian w przepisach w zakresie  tworzenia ZFŚS w odniesieniu do m. in. prawa oświatowego i Karty Nauczyciela
– Omówienie zmian i wynikających w tym zakresie konsekwencji  prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych.
2. Zasady tworzenia Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych w 2023r.
-TWORZENIE ZFŚS w JST( szkoły, przedszkola, żłobki)
-TWORZENIE ZFŚS w podmiotach JST.
PRAKTYCZNE ZAPISY W REGULAMINACH:
W tym:
NOWE WNIOSKI – nowe zapisy od 01 2023
ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW
– Określone normy prawne w zakresie minimalnych progów
zatrudnienia niezbędnych do utworzenia ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( poniżej 50 ) a ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( powyżej 50 ) a obowiązkowy ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( pomiędzy 20 – 50 )
– kiedy ZFŚS?
– ZFŚS
– dobrowolny?
– Kiedy można zrezygnować z tworzenia Funduszu
3. Na co mogą być wykorzystywane środki z ZFŚS – czy zawsze ? 
– Dofinansowanie urlopów pracowniczych.
– Paczki żywnościowe.
– Tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
– Zapomogi.
4. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023r.
– Regulacje prawne i wskaźniki wynikające z przepisów.
– Omówienie aktualnie obowiązujących wskaźników.
5. Na co środki z ZFŚS nie mogą być przeznaczane – czy zawsze ? 
– Zakupy środków trwałych.
– Premie i wynagrodzenia.
– Stołówki zakładowe.
– Imprezy okolicznościowe.
– Prywatna opieka medyczna.
– Edukacja pracowników.
6. Procedury korzystania i funkcjonowania Funduszu – Omówienie aspektów praktycznych.
– Wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych a ZFŚS.
– Procedury ustalania stanu zatrudnienia w zakładzie
– regulacje
prawne.
– Omówienie katalogu osób mogących korzystać z ZFŚS.
– Sposoby i możliwości korzystania z Funduszu.
7. Zmiany prawne od 2023r. w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
– Jednostki budżetowe i samorządowe a Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych ZFŚS w JST.
8. Wpisanie do księgi podatkowej odpisu na ZFŚS.
– Odrębny rachunek bankowy ZFŚS.
– Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu?
– Terminy i proporcje wpłat na Fundusz – PRZYKŁADY.
9. Rezygnacja z Funduszu – procedury.
– Omówienie procedur w zakresie możliwości rezygnacji z Funduszu
– analiza przepisów.
10. Obowiązki płatnika po utworzeniu wspólnego ZFŚS.
– Terminy ustawowe na przelanie środków do ZFŚS.
– Zarządzanie Funduszem i procedury prawne w tym zakresie –
Nadzór.
11. Interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe – analiza warsztatowa.
– Omówienie przykładowego orzecznictwa sądowego w zakresie
regulacji dotyczących ZFŚS.
ZFŚS a pożyczki z Funduszu – zagadnienia, omówienie, przykłady.
12. Pytania i odpowiedzi.
– Wykorzystanie metody case study – studium przypadku. *( Możliwość wprowadzenia indywidualnych zmian i zakresu omawianych przykładów w szkoleniach zamkniętych)

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  w szkole organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!