Adam ParyszSpec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją

  Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza) .

  Prowadzi szkoleniai warsztaty z następującej tematyki:

  Szkolenia

  • Archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych.
  • Archiwizacja dokumentacji w firmie i urzędzie
  • Archiwizacja dokumentów w zakresie POIiŚ zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego
  • Dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne, zasady bezpieczeostwa
  • ePUAP 2 i usługi elektroniczne
  • Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
  • Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w procesie obiegu dokumentów w urzędzie.
  • Prawo archiwalne- nowe regulacje prawne od 1 listopada 2015 r.
  • Zasady obiegu i archiwizacji dokumentacji – praktyka stosowania.
  • Zasady bezpieczeostwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej
  • Zmiana procedury brakowania dokumentacji po 1 listopada 2015 roku

  Warsztaty

  • Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w procesie obiegu dokumentów w urzędzie-warsztaty
  • ePUAP2 w praktyce
  • Kurs Archiwalny I stopnia