Danuta Bożena OżarowskaArchiwistka

    Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Archiwistka i specjalistka ds. zarządzania dokumentacją współczesną. Udokumentowane ponad 2200 godzin przeprowadzonych szkoleń.

    Absolwentka studiów licencjackich (pierwsza specjalizacja: nauczycielska, druga: archiwalna) i magisterskich (specjalizacja: archiwalna i zarządzanie dokumentacją) kierunku Historia, studiów licencjackich (specjalizacja Socjologia Ogólna) kierunku Socjologia i studiów magisterskich (specjalizacja Kryminalistyka i techniki śledcze) kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Uczestniczka studiów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Laureatka wielu nagród i stypendiów naukowych, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia oraz Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

    Szkolenia z zakresu zarządzania współczesną dokumentacją, archiwum zakładowego, kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, ochrony danych osobowych oraz warsztatów archiwalnych. Zwolenniczka praktycznego podejścia do wykładanej problematyki.