Danuta Bożena OżarowskaArchiwistka

    Archiwistka. Absolwentka studiów licencjackich (pierwsza specjalizacja: nauczycielska, druga: archiwalna) i magisterskich (specjalizacja: archiwalna i zarządzanie dokumentacją) kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów licencjackich (specjalizacja Socjologia Ogólna) kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i studiów magisterskich (specjalizacja Kryminalistyka i techniki śledcze) kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczka studiów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Laureatka wielu nagród i stypendiów naukowych w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia oraz Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. Szkolenia z zakresu zarządzania współczesną dokumentacją, archiwum zakładowego, kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia oraz warsztaty archiwalne. Zwolenniczka praktycznego podejścia do wykładanej problematyki.