Jan DytkoSpecjalista prawa administracyjnego

    Jan Dytko, dr nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy – Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie; wieloletni pracownik administracji skarbowej we Wrocławiu; autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa administracyjnego; zainteresowania badawcze: korporacje publicznoprawne oraz system szkolnictwa wyższego w Polsce