Alicja Benzar

    Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Analityk prawa oświatowego w firmie Vulcan, Dyrektor szkoły, Dyrektor przedszkola, nauczyciel informatyki, fizyki i chemii, wieloletni Trener prawa oświatowego, Współautor Internetowego Systemu Monitoringu i Ewaluacji szkół w województwie Dolnośląskim.