Iwona Stępnik

    Ekonomista, archiwista, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych dyplomowany Trener; posiada Certyfikaty trenerskie I-go i II-go stopnia. Od 2008 r. prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stosowania i tworzenia indywidualnych normatywów kancelaryjno – archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowegowykazu akt), zasad archiwizacji akt. Od roku 2013 prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto przeprowadza audyty archiwalne i wdraża zasady ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych i prywatnych firmach.